تقویم سال 89

تقویم شش ماهه  اول  سال 89 گروه کوهنوردی دونا ردیف شرح برنامه  منطقه  مدت(روز) تاریخ 1 چین کلاغ توچال 1 89/01/27 2 پیاده روی طالقان به سه هزار منطقه البرز غربی 3 89/02/15-16-17 3 ناز و کهار جاده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید
آذر 93
1 پست
خرداد 89
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
1 پست
بهمن 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
آذر 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
مهر 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
3 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
2 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
3 پست
شهریور 83
3 پست
مرداد 83
2 پست
تیر 83
3 پست
خرداد 83
2 پست
اسفند 82
5 پست
بهمن 82
1 پست
دی 82
1 پست
آذر 82
1 پست
مهر 82
2 پست
شهریور 82
3 پست
مرداد 82
5 پست
غار
1 پست
بورنیک
1 پست
هرانده
1 پست
گل_زرد
1 پست
کهک
1 پست
کلوان
1 پست
کهار
1 پست
پناهگاه
1 پست